tiem hot

Doanh nghiệp có thể đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác

Thời Gian:4Tuần Trước   Đọc Bài :5

Doanh nghiệp có thể đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác

Thuỳ An

VTV.vn - Việc đàm phán phải tuân thủ quy định pháo luật có liên quan, phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận...

trang trước:Kỳ lạ quốc gia không hề thích iPhone: Điện thoại Trung Quốc ở đây là "vua", Samsung không lọt nổi top 5!

trang sau:Sửa Luật Đất đai: Kiều bào quan tâm đến việc đầu tư, sở hữu đất đai

Bình luận moi nguoi